Η ομάδα μας διαθέτει εκτενή εμπειρία στον κλάδο των ξενοδοχείων που καλύπτει μεγάλου εύρους εργασίες, όπως στρατηγικές τιμολόγησης και προγραμματισμό μάρκετινγκ.

Το Οραμά μας...

...είναι να βοηθήσουμε τους πελάτες μας να κάνουν ειδικές και στοχευμένες βελτιώσεις στην απόδοση των ξενοδοχείων, των βιλλών τους και άλλων ενοικιαζόμενων ακινήτων, οι οποίες θα έχουν διάρκεια και αξία.

Διαμόρφωση και επίβλεψη τιμολογιακής πολιτικής και πωλήσεων

 • Αναλυτική έρευνα και μελέτη ανταγωνισμού.
 • Καθορισμός ονομασίας των διαθέσιμων τύπων δωματίων του καταλύματος.
 • Καθορισμός των τιμοκαταλόγων, official και καθαρών (net) τιμών ανά περίοδο για όλα τα κανάλια διανομής (online, offline, direct, gds, 3rd parties)
 • Επιλογή και έναρξη των συνεργασιών με τουριστικά πρακτορεία και καθορισμός των ποσοστών προμηθείας σε αυτά.
 • Διαμόρφωση του συνόλου των ακυρωτικών πολιτικών και πολιτικών προκαταβολής του καταλύματος.
 • Δημιουργία τυποποιημένης φόρμας με το σύνολο των πληροφοριών για τη διανομή της, on demand ή proactively.
 • Δημιουργία πακέτων, προσφορών μακράς ή βραχείας διάρκειας
 • Καθημερινή επίβλεψη και διαμόρφωση της τιμολογιακής πολιτικής κατά τη διάρκεια της συνεργασίας με στόχο τη βελτιστοποίηση των πωλήσεων

Διαχείριση Κρατήσεων

 • Διαχείριση Κρατήσεων από την Ιστοσελίδα και μέσω On Line Συστημάτων (IDS) (GDS)
 • Διαχείριση Κρατήσεων μέσω τουριστικών Πρακτορείων

Review Management

 • Διαχείριση Κρατήσεων από την Ιστοσελίδα και μέσω On Line Συστημάτων (IDS) (GDS)

Επικοινωνήστε μαζί μας εάν θέλετε να βελτιώσετε την απόδοση του ακινήτου σας, με μια ομάδα που πραγματικά πιστεύει ότι είμαστε επιτυχημένοι μόνο αν οι πελάτες μας είναι επιτυχημένοι!

Sales & Reservation Management

Pre-Opening Planning

Operations Management

Revenue Management & Yield Strategies

Επικοινωνήστε μαζί μας

Please enter a valid Email
Please enter a valid Email